13:11 +07 Thứ sáu, 18/01/2019
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THPT GIAO THỦY B TỈNH NAM ĐỊNH
(Hướng tới 45 năm thành lập trường THPT Giao Thủy B, 1973 - 2018)
https://www.facebook.com/giaothuyb.edu/

Danh mục chính

Trang nhất » Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

BAN CHI UỶ
+ Bí Thư Chi Bộ: Cao Đức Bôn  
+ Phó Bí Thư : Cao Thị Khảo 
+ Ủy viên:  Lưu Công Chinh 
BAN  LÃNH ĐẠO TRƯỜNG 
1) Hiệu Trưởng : Cao Đức Bôn  -         ĐT  0982.893.511
2) P. Hiệu Trưởng:
+ Lưu Công Chinh -    ĐT  0983. 893. 241
+ Cao Thị Khảo -          ĐT  0986.339.547
+ Nguyễn Văn Đông -  ĐT 0165.662.4980
3) Tổ trưởng chuyên môn
+ Tổ  Văn : Lâm Thị Liễu
+ Tổ Toán: Phạm Thu Hà
+ Tổ Hóa - Tin: Cao Trần Toàn
 + Tổ Lý - Cn: Lại Văn Lương
+ Tổ Sinh - TD: Vũ Thị Nhuần
+ Tổ Sử - Địa  - GDCD: Văn Thị Nga  
+ Tổ Hành chính: Phạm Ngọc Đức 
ĐOÀN THỂ 
1.  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
+ Chủ tịch : Nguyễn Văn Đông
+ Phó chủ tịch: Nguyễn Thanh Thuận
+ Trưởng ban nữ công: Vũ Thị Hằng
+ Trưởng ban tra nhân dan: Mai Công Thành
+ Kế toán: Lê Thị Thại 
2. Đoàn Thanh niên 
 + Bí Thư : Đỗ Văn Thức 
 + Bí thư chi đoàn giáo viên: Lê Thành Quý 
 + Phó bí thư chi đoàn giáo viên: Lê Văn Tân 

 
 

Thành viên